English:

Privacy policy and the use of cookies

With Norwegian Eyes privacy policy gives you information about how we collect and use personal information through withnorwegianeyes.com.

When you use withnorwegianeyes.com we collect information about how you use our website in order to improve our content.

How we handle and store personal information at withnorwegianeyes.com

Our responsibility

With Norwegian Eyes is the data processor. That means that With Norwegian Eyes is responsible for the use of the personal information that is collected through the use of withnorwegianeyes.com. Our use of personal information is in accordance with General Data Protection Regulation.

With Norwegian Eyes contact information:

contact@withnorwegianeyes.com

What are personal information?

Personal information is information that be associated with a person, for example name, address, phone number, email or IP-address.

Information about how you use withnorwegianeyes.com, is also personal information, as long as it can be associated with you as a person.

Rights

Everyone who requests have the right to information about how we process personal information. This privacy policy states the how we store and use personal information at withnorwegianeyes.com.

What type of information do we collect?

We collect information that you provide us, such as an email address when subscribing to a newsletter, and some information about how you use withnorwegianeyes.com.

We use Google Analytics to produce statistics by collecting your and other users IP-address. By registering IP-addresses Google Analytics stores information about which pages you use and how long you visit them. It also collects information about where users are coming from and what browser type is being used.

What is the information used for and how long is it stored?

Webpage statistics

With Norwegian Eyes registers and analyses personal information through Google Analytics to understand our users needs. Google Analytics analyses information about the use of our webside, and stores this information so that we can view and analyse the data to improve the user experience.

Information collected with Google Analytics is aggregated (not including your name, address, email address or telephone number). Your IP -address is anonymised  before being sent to Google, so that they cannot identify you as a user.

Aggregate information about your usage of our website is stored for 26 months.

Collected information through Google Analytics are subject to Googles privacy policy.

Cookies

By using withnorwegianeyes.com you agreed to the use of cookies.

This is how you delete, enable, view and disable cookies.

Norsk:

Personvern og informasjonskapsler

With Norwegian Eyes personvernerklæring gir deg informasjon om hvordan vi samler inn og bruker personopplysninger via www.withnorwegianeyes.com.

Når du bruker withnorwegianeyes.com samler vi inn opplysninger om hvordan du bruker nettstedet vårt for å forbedre innholdet på nettsiden.

Nettbasert behandling av personopplysninger på withnorwegianeyes.com

Behandlingsansvar

With Norwegian Eyes er behandlingsansvarlig. Det betyr at With Norwegian Eyes er ansvarlig for den bruken av personopplysninger som samles inn ved bruk av withnorwegianeyes.com. Vår bruk av personopplysninger skal skje i tråd med personopplysningsloven.

With Norwegian Eyes kontaktinformasjon:

contact@withnorwegianeyes.com

Hva er personopplysninger?

Personopplysninger er opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en person, for eksempel navn, bosted, telefonnummer, e-postadresse eller IP-adresse.

Opplysninger om hvordan du bruker withnorwegianeyes.com, anses også som personopplysninger, så lenge de kan knyttes til deg som enkeltperson.

Rettigheter

Alle som spør, har krav på grunnleggende informasjon om behandlingen av personopplysninger i en virksomhet. Denne personvernerklæringen gir deg slik grunnleggende informasjon om bruken av personopplysninger i withnorwegianeyes.com.

Hvilken informasjon samler vi inn?

Vi samler inn opplysninger som du selv oppgir til oss, og enkelte opplysninger om hvordan du bruker withnorwegianeyes.com.

Vi bruker analyseverktøyet Google Analytics til å produsere statistikk ved å innhente IP- adressen til din og andre brukeres dataenheter. Gjennom registrering av IP-adressen lagrer verktøyet informasjon om hvilke sider du som bruker besøker og hvor lenge. Det registreres også hvilke nettsider brukerne kommer fra og hvilke nettlesere brukeren benytter.

Hva brukes informasjonen til og hvor lenge lagres den?

Nettstatistikk

With Norwegian Eyes registrerer og analyserer opplysninger gjennom Google Analytics for å forstå hvilket behov for informasjon brukerne våre har. Google Analytics analyserer opplysninger om bruken av nettstedet, analyserer disse og lager statistikk for at vi skal kunne forbedre og videreutvikle nettstedet.

IP-adressen som samles inn med Google Analytics behandles i avidentifisert form, anonymiseres etter kort tid. IP-adressen din anonymiseres før den overføres til Googles servere i USA, slik at de ikke kan identifisere deg som enkeltbruker.

Informasjonen oppbevares i 26 måneder.

Mottatte opplysninger er underlagt Googles retningslinjer for personvern.

Informasjonskapsler (cookies)

Ved å bruke withnorwegianeyes.com samtykker du til at vi lagrer informasjonskapsler lokalt i din nettleser.

Slik går du frem for å slette informasjonskapsler i ulike nettlesere og begrense lagringen av besøksdata. Den nøyaktige fremgangsmåten avhenger av enheten din og hvilken nettleser du bruker.

De fleste nettlesere er innstilt på å akseptere informasjonskapsler automatisk, men du kan selv endre innstillingene slik at informasjonskapsler ikke blir akseptert. Dette kan føre til at withnorwegianeyes.com ikke fungerer optimalt. De samme innstillingene lar deg vanligvis velge hvilke nettsteder du tillater informasjonskapsler fra, inkludert tredjeparter som er tilknyttet nettsidene. Du kan også be om å bli varslet hver gang en ny informasjonskapsel blir lagret.

Du kan reservere deg mot at dine besøk registreres i Google Analytics ved å installere et tillegg i nettleseren din. Det gjør du ved å laste ned Opt-out Browser Add-on.

Don’t miss an update!

Subscribe to our mailing list and get our newest blog posts directly in your inbox. Read our full mailing terms and conditions here.